Kampaň na podporu zvýšenia návševnosti webových stránok

31.08.2009 20:04

V rámci propagácie stránok sme rozbehli spoluprácu ktorá ( dúfame) zvýši návštevnosť stránok a uživateľovi rozšíri obzor. Ak chcete mať odkaz na tejto stránke stačí uverejniť na vlastnej stránke odkazy na kluby ktoré sa už zapojili do spolupráce ( teda my uverejníme Vás a Vy nás). Na e-mailovú adresu tjpovazanivanovce@centrum.sk zasielajte Vaše požiadavky na uverejnenie Vašej webovej stránky na našej.